Stressen hot mot åklagarna i Skövde

Arbetsmiljöinspektionen är oroad för hälsan hos åklagarna i Västra Götaland. Det framgår av den inspektion, som arbetsmiljöinspektörerna gjort hos åklagarna i Skövde, Göteborg och Uddevalla.
Inspektionen visar att åklagarna lider av stress, brist på stöd och hög arbetsbelastning. Det senaste året har flera åklagare i Västra Götaland vänt sig till riksåklagaren och larmat om ökad psykisk stress på jobbet. Det skriver Göteborgs-Posten i dag. Arbetsmiljöverket kräver nu besked om vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra arbetsmiljön hos åklagarna.