Mystiska dödfall bland älgar i Tibro

I trakterna kring Tibro har man hittat sex älgar som av oförklarlig anledning självdött. Den första upptäktes 1 oktober och efter att ytterligare två älgar hittats oförklarligt döda började viltvårdare i trakten ana oråd. Nu har prover i form av en hel älg skickats till Statens Verterinärmedisinska anstalt (SVA).

Det första döda djuret som kan sättas i samband med de mystiska dödsfallen hittades den 1 oktober i Hönsa utanför Tibro. Sedan hittades i rask takt ytterligare fem djur.

- Det som är gemensamt för samtliga dödsfall är att älgarna legat på en öppen yta och det har inte trampat runt, vilket tyder på att de bara lagt sig på sidan och dött, det säger rovdjursansvarige jägaren Tommy Kensing.

Från Statens Veterinärmedicinska Anstallt, SVA, har man inte kunnat ge svar på vad som orsakat dödsfallen, men en del saker har man kunnat fastställa. Bland annat har djuren haft höga halter av kolibakterier i lungor och lever, förstorade mjältar och blodfyllda lungor.

Tommy Kensing säger att det han fruktar är att det är något i miljön som skadat älgarna för då är fler älgar i fara.

Jonas Malmsten på SVA säger att man inte kan utesluta någon form av miljöpåverkan, men det kan också handla om någon form av bakterier.

- Det enda vi kan säga säkert är att djuren inte smittat varandra med det de dött av.

Han har heller inga stora förhoppningar om en lösning. För att få fler svar måste fler kroppar obduceras.

- Om fler djur dör kan vi kanske hitta en lösning och blir det många fler som dör så kommer vi ner till Tibro för att söka svaren på plats.