Fler vill bli poliser i Skaraborg

Polisens satsning på att få skaraborgska ungdomar att välja polisyrket börjar ge resultat. Det här veckan har fyra informationsmöten hållits. - Vi har sett en tendens att varje gång vi har informationsmöten så är det några fler som vill bli poliser, säger Staffan Fågelström vid Polisen i Skaraborg.
Många söker till de tre Polishögskolorna i landet, men få vill efter utbildningen bli poliser på landsorten. Därför har Polisen i Skaraborg kört hårt med informationsmöten för att locka fler ungdomar från Skaraborg att söka. - Vi vill att så många som möjligt från Skaraborg ska söka för då är chanserna större att få hit dem som poliser sen, säger Staffan Fågelström. Just nu har Polisen i Skaraborg fem stycken polisaspiranter, som gör sin sista praktiktermin. Nästa år väntas ytterligare åtta från Polishögskolan göra sin praktik i Skaraborg.