Lidköpings hemlösa ska få bostad

Lidköpings kommun gör en satsning för att hjälpa hemlösa att få en egen bostad.
Socialnämnden satsar drygt fyra miljoner kronor på en vårdkedja som på sikt ska leda till ett eget boende.

Individ och familjeomsorgen kommer att anställa 12 personer och ordna fram 14 platser för behandling, gruppboende och tillfälligt boende.
Dessutom kommer det att finnas utslussningslägenheter som ska användas som ett sista steg före det egna boendet, skriver Nya Lidköpingstidningen.  

En undersökning som kommunen gjort visar att det finns ungefär 50 hemlösa i Lidköpings kommun.