Skaraslakteri riskerar få böta 50 000

Kronfågels kalkon- och kycklingsslakteri i Skara riskerar att få böta 50 000 kronor till kommunen. Orsaken är att företaget inte vidtagit tillräckliga åtgärder efter den särskilda djurskyddsinspektion, som gjordes under försommaren.
Miljö- och byggnadsnämnden i Skara riktar på nytt kritik mot djurskyddet vid Kronfågels slakteri. Kritiken kommer efter att före länsveterinären Bengt Vilson anlitats för att göra en extra inspektion på slakteriet. Av hans rapport framgår att det finns flera brister i djurskyddet. Kronfågel har inte gjort tillräckligt för att rätta till de brister som upptäcktes vid inspektionen under försommaren. Nämndens ordförande Ann Nilsson (mp) säger till Nya Lidköpingstidningen, att personalen riskerar att slitas ut av de nya rutinerna på slakteriet. Om inte företaget skärper sig riskerat det att få böta 50 000 kronor.