Mariestad tveksamt till vindkraft på Torsö

Byggnadsnämnden i Mariestad är tveksam till att tillåta vindkraftverk på Torsö i Vänern. Kommunen anser inte det lämpligt att bygga vindkraftverk i området Fågelö på Torsö.
Byggnadsnämnden säger inte helt nej till vindkraft på Torsö. Kommunen kan tänka sig att diskutera vidare med företaget Agrivind, om deras planer med att utnyttja vinden i Vänern. Agrivind har tillsammans med markägaren Skara stift ansökt om at få bygga fem vindkraftverk i området Fågelö på Torsö. Men Mariestads kommun har i sin översiktsplan inte pekat ut området som lämpligt för vindkraft.