Stenstorpsföretag säger upp anställda

Fem anställda på den omstridda kadaveranläggningen Konvex i Stenstorp har sagts upp. Orsaken är att en del av verksamheten flyttas till Karlskoga, där riskavfallet ska eldas upp.
Konvex kadaveranläggning i Stenstorp har under åren kritiserats hårt av närboende och av kommunledningen i Falköping. Trots det har företaget inte flyttat från Stenstorp. Men till hösten inleds ett försök att i full skala elda upp riskavfallet (självdöda djur och slaktavfall) i fjärrvärmepannor i Karlskoga. Därmed minskar behovet av personal i Stenstorp, skriver Falköpings Tidning i dag. Lyckas försöket i Karlskoga är det meningen att Konvex helt ska avveckla fabriken i Stenstorp. I dag arbetar 19 anställda vid Konvex.