Fp vill ha vaktstyrka mot klotter i Lidköping

Folkpartiet i Lidköping vill inrätta en kommunal vaktstyrka, som ska bekämpa klottrare. Vaktstyrkan ska patrullera centrala stan på kvällar och helger.
Nedklottring av bland annat fastigheter har varit ett återkommande problem i Lidköping. Nu vill Folkpartiet i Lidköping göra klottret till en valfråga. Inger Svensson (fp) säger till Nya Lidköpingstidningen, att det inte går att vänta på att staten ger mer pengar till polisen. Kommunen måste nu agera på egen hand, anser hon. Hon föreslår att den kommunala klotterstyrkan ska ha samma befogenhet som privata väktare.