Långtidssjuka kan drabbas när Försäkringskassan måste spara

Försäkringskassan ska spara stora pengar nästa år, i Skaraborg rör det sig om runt 20 miljoner kronor. Besparingarna kan få till följd att de långtidssjukrivna drabbas hårt.
- Det värst senariot är att Försäkringskassan överhuvudtaget inte hinner med att hjälpa dem tillbaka, säger Anitha Kjellberg som är chef för enheten som arbetar med långtidssjukskrivna på Försäkringskassan i Skövde.

Anitha Kjellberg tror att detta kommer öka belastningen för Försäkringskassan i slutändan, eftersom de sjuka fortsätter vara sjuka och behöver ersättning.

Trots att nyåret är mindre än två veckor bort har Försäkringskassan ännu inte spikat sin budget för 2007, så ingen vet riktigt vad som kommer att hända. Men sedan oktober råder anställningsstopp och personer som arbetat som vikarier på Försäkringskassan får från årsskiftet se sig om efter nya arbetsgivare. Bara i Skövde blir det 6 personer mindre nästa år. Men det kan bli ännu färre, för det går inte att utesluta att personer kan komma att sägas upp.

För att personalen på Försäkringskassan inte ska komma att sjukskrivas på grund av en allt högre arbetsbelastning krävs det nu att huvudkontoret kommer med besked om vad i dagens arbetsuppgifter som är mindre viktigt. Det går nämligen inte att göra allt man gör idag menar Anitha Kjellberg.

- Man kan inte klara lika mycket med mindre personal och mindre pengar. Det är viktigare att personalen orkar att hjälpa och att inte vi blir sjuka, säger hon.