Hjo kommun måste låna 60 miljoner

Ombyggnaden av Centralskolan och planerna på ett nytt äldreboende gör att Hjo kommun kommer att behöva låna 60 miljoner kronor. Kostnaden för lånet riskerar drabba andra kommunala verksamheter. - Har man inga pengar så måste man låna, säger ekonomichef Anders Bäfman i Hjo kommun.
Det är främst ombyggnaden av Centralskolan som kostar pengar, uppemot 50 miljoner kronor. Men även till det planerade nya äldreboendet behöver kommunen låna miljoner. Första året kommer ett lån på 60 miljoner att kosta kommunen tre miljoner i ränta och amortering. Det är pengar som annars kanske kunde använts inom vården, skolan och äldreomsorgen. Men någon skattehöjning är inte aktuell i Hjo det kommande året på grund av investeringarna i Centralskolan och äldreboendet. - Nej, lånet ska rymmas inom budgeten, säger Anders Bäfman. För närvarande har Hjo kommun bara en skuld på ungefär åtta miljoner. Upplåningen av 60 miljoner betyder att kommunen skaffar sig en skuld, som är den största sedan början av 90-talet.