Elev i Skara JO-anmäler lärare

En elev på Katedralskolan i Skara har anmält en lärare till Justitieombudsmannen, JO. Eleven känner sig diskriminerad och menar att läraren tillämpat kollektiv bestraffning.

Eleven berättar i sin anmälan om en stökig lektion i datasalen, då alla pojkar i klassen blev utvisade ur lektionssalen efter att läraren fått nog, trots att bara ett par av pojkarna var inblandade. Eleven hävdar att läraren felaktigt använt sig av kollektiv bestraffning, och att enbart pojkarna drabbades.

Men läraren menar att eleverna satt buset i system, att klassen varit svår att hantera och att det här var en lösning för att skapa lugn och ro på lektionen.

Klas Öhman som är rektor på Katedralskolan säger till Sveriges Radio Skaraborg att det är ytterst ovanligt att skolpersonal anmäls på det här viset. Rent allmänt har lärare rätt att visa ut elever som stör ordningen - det säger gymnasieförordningen.

Rektorn säger att han välkomnar en utredning av JO för att få veta vem som egentligen har rätt i det här fallet och hur gymnasieförordningen stämmer överens med lärarens agerande.

Också läraren säger att hon ser positivt på en utredning, för att få klara riktlinjer i framtiden. Hon beklagar samtidigt att eleven inte vände sig till sin klassföreståndare för att diskutera händelsen utan valde att göra en JO-anmälan.

Om anmälan leder till en utredning återstår att se.