Fortfarande gift i Vänerfisken

Minskningen av PCB, Kvicksilver och Dioxin i fet matfisk fångad i Vänern, är inte alls lika stor längre. Detta trots att utsläppen i sjön minskat betydligt.

Enligt Vänerns Vattenvårdsförbund har minskningen av gifthalterna nästan stannat av, men det är inte helt klartlagt varför.

Livsmedelsverkets kostrekommendationer kommer därför att finnas kvar i åtskilliga år. Rekomendationer som innebär att man inte ska äta vänerfångad, gädda, aborre, lake, gös, öring och lax mer än en gång per vecka.