T2-soldater har inte bilar att öva med

Transportförbandet T2 i Skövde klarar inte utbildningsmålet för sina inryckta värnpliktiga. Orsaken är att det saknas militära specialfordon. - Får vi inte tag i de här fordonen får soldaterna inte rätt utbildning, medger major Anders Lövenborg, som är informationschef på T2.
I början av året fattades hela 70 fordon för att klara de värnpliktigas utbildning. Genom att låna in fordon från den internationella beredskapsstyrkan är bristen nu nere i 13 fordon. Det är det militära Högkvarteret i Stockholm, som bär ansvaret för att de värnpliktiga i Skövde inte fått tillräckligt många fordon att öva med. De specialfordon det handlar om är terrängfordon, som kan transportera exempelvis kokutrustning och drivmedel.