Äldreboende i Habo granskas

Socialstyrelsen kommer att granska verksamheten vid äldreboendet Mellangården i Habo kommun. Orsaken till tillsynen är kritiken mot det privata vårdföretaget Attendo Care, som driver äldreboendet.
Sedan privata Attendo Care tog över verksamheten från kommunen har det kommit kritik mot förhållandena på Mellangården. Under en period har äldreboendet varit underbemannat, och bland annat har de boende inte fått den medicin de behöver. Det rapporterar Sveriges Radio Jönköping. Förhållandena har anmälts till Socialstyrelsen enligt den så kallade Lex Maria.