Högskolan ger föreläsningar om klimatförändringar

I början av nästa år ger Högskolan i Skövde en serie föreläsningar i ämnet naturkatastrofer och klimatförändringar. Ämnet är minst sagt aktuellt denna milda, regniga vinter, när sjöar och andra vattendrag svämmar över sina breddar. Föreläsningarna på högskolan är gratis och öppna för allmänheten.

- Föreläsningarna kommer att behandla allt från jordbävningar och tsunami till översvämningar som dom vi kan se i Vänern den här hösten och vintern, säger Bo Magnusson som är naturgeograf vid högskolan.

Under fem kvällsföreläsningar med start i slutet av januari kan den som vill lära sig mer om vad temperaturförändringarna för med sig runt om i världen och här hemma, där Vänerns vattennivåer då är särskilt intressanta att följa.

- Jag tror inte alla vet vad som menas med till exempel växthuseffekt. Förhoppningsvis kan jag förklara det på ett sätt så man förstår det.

Föreläsningarna har en populärvetenskaplig touch och på dem följer diskussioner kring hur man i sin vardag kan påverka utvecklingen. För det kan man, säger Bo Magnusson.

- Varför inte ta bussen istället för bilen exempelvis.

Hittills verkar intresset stort att komma och lyssna, säger Bo Magnusson. För en del handlar det om ren nyfikenhet på naturen, för andra oro inför framtiden.

- Översvämningar blir vi oroliga för, en översvämning kan ju innebära skada på egendom och skada på egendom innebär kostnader och allt som har med kostnader att göra är man ju ganska rädd för, säger Bo Magnusson.