Högre löner ska stoppa sköterskeflykten

Förra året fick sjuksköterskorna vid Skaraborg sjukhus de lägsta löneökningarna av alla sjukhus i Västra Götalandsregionen. Men nu lovar styrelsen ett extra lönelyft i årets löneförhandlingar. - Blir det inte en förbättrad situation får vi ännu svårare att behålla och rekrytera personal, säger Sewon Ekberg (fp), ordförande i sjukhusstyrelsen för Skaraborgs sjukhus.
I november förra året blev den senaste löneuppgörelsen klar. Den gav 1 600 sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensköterskor vid Skaraborgs sjukhus en löneökning på 3,36 procent - den lägsta ökningen í hela Västra Götaland. I våras lovade politikerna (däribland Sewon Ekberg) att använda förra årets överskott (31 miljoner) till att höja sköterskornas löner. Men än har ingenting hänt med det löftet. I september ska de nya lönerna vara klara. Då får vi se om Sewon Ekbergs utspel har någon påverkan på sjukhusledningens vilja att gå vårdfacket - och sjuksköterskorna till mötes. - Annars kan vi tvingas dra ner på den medicinska verksamheten, säger Sewon Ekberg.