Charlotte Nordström blir ordförande för polisstyrelsen

Regeringen har förordnat Charlotte Nordström, (m) kommunalråd i Skara, att vara ordförande i Polisstyrelsen vid Polismyndigheten i Västra Götaland från och med nyår. Nordström har tidigare varit vice ordförande i Polisstyrelsen men har som följd av den borgerliga valsegern, utsetts av regeringen att leda de polisiära verksamheterna.