Vänsterblocket styr Mariestad med borgerlig budget

Det blir socialdemokraten Ulla Göthager som blir nytt kommunalråd i Mariestad, det står klart efter torsdagens extrainsatta fullmäktigesammanträde. En borgerlig fullmäktigeledamot bytte överraskande sida under mötet och röstade på vänsterblocket. Det fick till följd att socialdemokraterna fick majoritet och ordförandeposterna i samtliga nämnder i kommunen.

Samtidigt drog socialdemokraterna tillbaka sitt budgetförslag och yrkade på bifall för det borgerliga budgetförslaget. Det nya kommunalrådet Ulla Göthager har tidigare förkastat borgarnas budgetförslag. 

Hon har tidigare sagt att om socialdemokraterna inte fick igenom sin budget som bland annat skulle innebära en skattehöjning i Mariestad så skulle hon inte styra kommunen. Men hon och övriga socialdemokrater ändrade sig alltså igår.

Både från vänster och från högerhåll är siktet nu inställt på att under mandatperioden få till breda samarbeten mellan partierna i kommunen.