Skövde får vänta på besked om centrallager

Beslutet om var Försvarsmaktens nya stora centrallager ska  ligga dröjer ytterligare ett par månader. Tio kommuner, däribland Skövde, har lämnat in offerter på vad det skulle kosta att etablera centrallagret på deras ort. Men Försvarsmakten vill nu se över kostnaderna ytterligare innan beslutet fattas i månadsskiftet februari-mars, eftersom det rör sig om en mycket stor investering för Försvaret. Centrallagret beräknas ge 130 nya jobb.