Kommuner tar inte emot Hovaflyktingar

I valrörelsen pratar alla partier om behovet av att invandrare ska integreras (få jobb och egen försörjning) snabbt i det svenska samhället. Men samtidigt sitter 100 flyktingar fast i Skaraborg, främst i lilla Hova. - De har uppehållstillstånd, men kan inte flytta ut, bekräftar Hans Jakobsson, som är Migrationsverkets chef i Skaraborg.
Integrationen av flyktingar har blivit en av de stora frågorna i årets val. Men samtidigt sitter allt fler flyktingar fast på förläggningarna - trots att de fått uppehållstillstånd. Ingen kommun vill ta emot dem. Bara i Hova i norra Skaraborg och på andra orter i Skaraborg finns det ett hundratal personer som drabbas. - De har svårt att få placering hos kommunerna, som redan fyllt sina flyktingkvoter eller inte kan ordna med bostad, säger Hans Jakobsson. För flyktingarna, som ofta mår psykiskt dåligt av att vänta på besked om uppehållstånd, så innebär kommunernas nej en ytteligare börda. - En ny väntan gör att de går ner sig psykiskt igen, säger Hans Jakobsson.