Skärpt lag ska underlätta för elkunder

Nu vid årsskiftet förändrades ellagen på flera sätt. Numera måste elbolagen numera ge tydligare information om priser och leveransvillkor. Dessutom ska det gå fortare att byta elavtal.

Om man säger upp sitt avtal före den 15: e i månaden så ska det nya avtalet börja gälla nästa månad.

– Det är den stora förändringen. Tidigare tog det över en månad att byta och oftast två månader innan det nya avtalet började gälla, säger elrådgivaren Lars Johan Tönners.  

En annan förändring är att samma person i hushållet numera ska stå för både el- och nätavtalen. Det innebär också att det kommer att gå snabbare när man vill byta bolag.  

Vid nyår fick elleverantörerna också hårdare krav på sig att höra av sig när ett avtal håller på att gå ut. Att bara förlänga det är inte längre tillåtet, säger Lars Johan Tönners:

– Om man har ett avtal på till exempel tre år, så kommer man hädanefter att få veta att avtalet går ut i god tid. Ofta har folk missat att de bara haft en viss tid på sig att säga upp avtal och då kanske det har förlängts med ett år eller gått över i något annat som inte är lika fördelaktigt.