Miljödomstolen stoppar Skövdes sopeldning

Skövde kommuns stora anläggning för att elda sopor blir minst ett halvår försenad. Orsaken är att Miljödomstolen anser att kommunen inte informerat berörda på rätt sätt. Därför har kommunen fått nej på sin ansökan om att få bygga för sopeldning.
Den nya sopförbränningsanläggningen i Skövde är den hittills största investeringen i kommunen, och beräknas kosta mellan 200 och 250 miljoner kronor. Men Miljödomstolen stoppar nu bygget tills vidare. Kommunen har inte kallat till samråd med berörda på rätt sätt. Flera samråd måste genomföras innan ett beslut kan fattas om att få starta bygget. Skövde kommun måste nu lämna in en ny ansökan. Det kommer att göra bygget dyrare och dessutom kommer den nya sopförbränningsanläggningen att försenas minst ett halvår. Lennart Svartvik (c), ordförande i tekniska nämnden, säger att Miljödomstolen inte har några invändningar mot själva avfallsanläggningen, utan bara mot hur samrådet gått till. Anläggningen var tänkt att stå klar i mitten av nästa år, men blir nu tidigast klar under 2004.