Färre döda i trafiken i Skaraborg

Under 2006 dödades sex personer i trafikolyckor i Skaraborg, och det är betydligt färre än det har varit på många år i Skaraborg. Året innan, 2005, omkom 28 personer i trafiken, och året dessförinnan slutade med 24 döda i trafiken.

Bosse Persson på Vägverket som utreder dödsolyckor säger till Radio Skaraborg att det inte varit så låga dödssiffror i trafiken i Skaraborg sedan i mitten på 1940-talet.

Även i Västra Götaland minskade antalet döda i trafiken jämfört med 2005. 60 personer omkom i trafikloyckor i länet under förra året.