SF vill filma där berguvar häckar

Svensk filmindustri har ansökt om dispens hos länsstyrelsen för att få filma scener till Arnfilmerna i Södra brottet i Skövde. Brottet är ett känsligt område eftersom berguvar häckar där.

Men fåglarna uteblir vissa år, och på SF hoppas man inga berguvar dyker upp i år.

Om det blir aktuellt ska brottet vara en tingsplats, skriver Skaraborgs Allehanda.