Kinnekulleinformation blir tillgänglig för fler

Till sommaren kommer fler turister att förstå mer av Kinnekulle. Den sista juni ska nämligen all information om berget och skyltning vid vandringsleder och naturreservat vara översatt till engelska och tyska.

Redan i dag finns kortfattade broschyrer på båda språken.

- Men i takt med att turismen på berget ökar så ökar också behövet av mer utförliga skrifter och bättre skyltning, säger Maria Thordarsson på Länsstyrelsen.

Översättningen beräknas kosta 80 000 kronor och bekostas delvis av EU-pengar.