Boende oroliga för gifter vid Ymsen

Boende runt sjön Ymsen mellan Töreboda och Mariestad oroar sig för det rötslam som sprids på åkrarna i närheten av sjön. Slammet innehåller giftiga tungmetaller som kan förstöra sjön och dricksvattnet. - Görs ingenting kommer giftet att rinna ut i sjön, som i värsta fall kommer att bli som Hornborgasjön, befarar Bengt Ribbstedt i Moholm.
Det är Axvallsföretaget Recycling Husgärdet, som lägger rötslammet från reningsverken på åkrarna i närheten av sjön Ymsen. I ett brev till miljö- och hälsoskyddskontoret i Töreboda kommun har bland annat Bengt Ribbstedt protesterat mot slamspridningen. Men enligt Recycling Husgärdets delägare Göran Skoglund så är mängden tungmetaller så små, att de kringboende inte behöver oroa sig. Länsstyrelsen ska nu göra en granskning av rötslammet. - Det välkomnar vi eftersom vi vill bli rentvådda från ryktesspridningen, säger Göran Skoglund.