Inget samband mellan bränder i Gullspång

Polisen ser just nu inget samband mellan branden i ett dagcenter i Gullspång i natt, och branden i äldreboendet Amnegården för drygt två veckor sedan. Enligt Roland Svensson vid polisen i Mariestad så finns det i nuläget ingen koppling mellan dessa bränder. I morron görs troligen en teknisk undersökning för att utreda om branden i natt var anlagd.