M-politiker kräver att staten tar flyktingansvar

Moderata riksdagsmannen Lars Elinderson i Falköping kräver att staten tar ett större ansvar för att kommunerna kan skaffa jobb åt flyktingar. Annars riskerar de att bli fast på förläggningarna. - Det får inte bli så att ett stort antal blir fast i ett bidragsberoende. Det är problemet, säger Lars Elinderson.
Flera kommuner vägrar av olika skäl, att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd. - Staten måste ta ett större ansvar för invandrings- och flyktingpolitiken, och ge besked hur kommunerna ska agera för att flyktingarna ska få jobb. Enligt Lars Elinderson kan det handla om att de asylberättigade flyktingarna till en början får någon form av ''skyddad sysselsättning'' i avvaktan på ett vanligt arbete eller en utbildning.