Arkeologifrågan löst Inga fler förseningar av E20

Utbyggnaden av E20 till motorväg förbi Götene är försenad minst ett halvår. Det beror på att flera institutioner stridit om att få utföra de arkeologiska utgrävningarna i vägens sträckning vid Ledsjö.

Men nu verkar det inte bli mer förseningar. Företaget Arkeologikonsult från Upplands-Väsby, som förlorade dragkampen om utgrävningarna, kommer troligen inte att överklaga länsstyrelsens beslut.

- Mycket tyder på att vi inte kommer överklaga, säger Roger Blidmo på företaget Arkeologikonsult.

Först fick Västergötlands museum i Skara hela ansvaret för utgrävningarna i Ledsjö. Men efter överklaganden fattades ett nytt beslut där riksantikvarieämbetet fick en del av kakan, medan Arkeologikonsult än en gång blev lottlös.

Även det här beslutet kan överklagas, och det måste i så fall göras den här veckan.

Riksantikvarieämbetet meddelar att man är nöjd med sin tilldelning, och Arkeologikonsult lutar alltså åt att inte överklaga. Vilket innebär att vägbygget kan komma igång redan under vårvintern.

Roger Blidmo på Arkeologikonsult hoppas nu att hans företag kan få andra uppdrag i Skaraborg. Med nuvarande föreskrifter går uppdragen ofta till etablerade institutioner som Västergötlands museum, menar han. Men nya regler för upphandling av arkeologiska utgrävningar är på gång senare i år. 

- Nu vill staten ha in en riktik konkurrenssituation om uppdragsarkeologin. Idag är det nästan omöjligt för ett företag som vårt att få uppdrag i Västra Götaland, säger Roger Blidmo.