Stora sparkrav på skolorna i Mariestad

Specialundervisningen i grundskolan, skolbiblioteken, kommunala musikskolan och fritidsgårdar i Mariestad riskerar drabbas av stora besparingar i nästa års budget. I dag ska politikerna i barn- och utbildningsnämnden ta ställning till besparingarna.
Barn- och utbildningsnämnden i Mariestad förbereder ett omfattande besparingspaket inför nästa års budgetår. I förslaget - som politikerna ska ta ställning till i dag - ska det sparas in på specialundervisningen och skolbiblioteken. Dessutom höjer Mariestads kommun avgiften för musikskolan och lägger ner Söderåsens fritidsgård. Besparingarna ska sänka kostnaderna med 3,6 miljoner nästa år.