KSS-sköterskor får en tusenlapp extra

23 sjuksköterskor på kirurgen och urologen på Kärnsjukhuset i Skövde får lönen höjd med tusen kronor extra i månaden - men bara tillfälligt under sex månader framåt. Uppgörelsen är ett försök från sjukhusledningens sida att förhindra fler uppsägningar och att komma till rätta med den stora bristen på sköterskor.
Missnöjet med tidigare löneavtal leder till att flera sjuksköterskor under hösten slutar på kirurgen på KSS. Vårdfacket och sjukhusledningen har nu kommit överens om ett tillfälligt lönetillägg på tusen kronor i månaden under sex månader framåt. Uppgörelsen rör 23 sköterskor på kirurgavdelningarna 71 och 72, samt urologavdelning 73. Lönetillägget gäller utöver höjningen i årets lönerörelse. Avtalet gäller bara de 23 sjuksköterskorna och inte hela kirurgdivisionens sjuksköterskor. Årets löneförhandlingar för samtliga 1 600 sjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus inleds på tisdag eftermiddag nästa vecka.