Branden i Gullspång kan vara anlagd

En teknisk undersökning har nu gjorts vid den byggnad i Gullspång, som totalförstördes vid en brand i måndags natt. Polisen har gjort en del fynd, som kan tyda på att branden var anlagd.
Den nerbrunna byggnaden användes av Gullspångs kommun till dagcenter-verksamhet. Fynden kommer nu att sändas iväg för vidare analys.