Över 12 000 berörs av telefel i Borås

Cirka 12 600 kunder i Skövde, Uddevalla och Borås berörs av det stora fel med så kallad ISDN-teknik, som förmodas ha inträffat i en ISDN-station i Borås under förmiddagen. Teleabonnenter i 0500-, 0522- och 033-området berörs av felet. Samma ISDN-station i Borås har tidigare orsakat stora teleavbrott. Telias dotterbolag Skanova håller på med felsökning. men det är fortfarande oklart när telefelet kan vara avhjälpt.