TCO kräver svar från partierna om stressen

Stressen och den kraftiga ökningen av sjukskrivningarna blir nu en alltmera het valfråga. I Västsverige har antalet människor, som drabbats av sömnsvårigheter fördubblats de senaste åren. - Vad tänker partierna göra för att lösa kombinationen arbete-familj, som allt flera människor har problem med i dag, säger presschef Karin Hallgren på TCO (Tjänstemännens Centralorganisation).
De senaste tio åren har alltfler västsvenskar blivit mer och mer stressade över hur de ska hinna med allt som krävs på jobbet. Det visar en undersökning, SCB gjort för TCO:s räkning. Sjukskrivningarna beräknas i dag kosta det svenska samhället uppemot 120 miljarder kronor. En västsvensk av fem har sömnproblem. Tidigare hade en av tio problem att kunna sova. - Sömnproblem är en av de första allvarliga tecknen på att någon håller på att få en utmattningsdepression, säger Karin Hallgren. TCO vill nu att det införs personliga arbetstidskonton på arbetsplatserna för kunna påverka den egna arbetstiden.