Miljödomstolen granskar Cementas sprängningar

Det kommer att dröja cirka en månad innan miljödomstolen offentliggör sitt domslut om framtiden för Cementa i Skövde. I går höll domstolen förhandlingar i Skövde men kommer dessutom komma tillbaka för att vara med om en av de sprängningar som fått sån kritik av de närboende vid kalkstensbrottet.

- Man får alltid en bättre bild av läget om man lyssnar på verksamheten när den är i full gång, säger Gunnar Bergelin som är Rådman vid miljödomstolen.

Frågan är alltså vilken framgång de närboende kommer att ha i sina försök att stoppa eller i vart fall begränsa Cementas kalkstensbrytning. Sprängningarna är intressanta eftersom de orsakar buller, tryckvågor och vibrationer i omgivningen.

Det finns ingen norm och inga gränsvärden för hur mycket buller och vibration en fastighet får utsättas för. Miljödomstolens rådman ser inte detta som ett problem, varje fall måste bedömas för sig, menar han.

- Det beror ju bland annat på var bergstäkten ligger. Om det är nära tätbebyggt område eller ej.