Tivoxdomar överklagade till HD

Domarna mot de två män som dömts för ogentligheter i samband med försäljning av aktier i konkursdrabbade Tivox kommer att överklagas. Det är riksåklagare Fredrik Wersäll som beslutat att gå vidare till Högsta Domstolen.

Enligt åklagaren ska den ene mannen som då satt i styrelsen för Tivox, ha tipsat den andre om bolagets förestående konkurs, vilket ledde till att han kunde sälja sina aktier innan de blev värdelösa.

Tingsrätten dömde dem till villkorlig dom och 120 dagsböter. Hovrätten friade den ene.

Riksåklagaren vill att Högsta Domstolen ska döma dem båda till fängelse.