Locket på om avstängd konstmuseichef

Igår hölls första sammanträdet med den nyvalda kulturnämnden i Skövde.  En given punkt på dagordningen var förstås avstängningen av Lena Holmstrand-Krüger från chefstjänsten på Skövde konstmuseum. Men ordförande för nämnden Douglas Hjalmarsson hävdar att han inget vet.

- Vi politiker ska inte ge oss in i personalfrågor därför vet jag inga detaljer i ärendet, säger nämndens nyblivne ordförande Douglas Hjalmarsson.

- Jag har fullt förtroende att saken hanteras korrekt av kultur- och personalcheferna i kommunen.

På frågan om ingen på mötet frågade om orsaken till att Lena Holmstrand-Krüger stängts av från sin tjänst säger Hjalmarsson att han ändå inte fick några detaljerade svar. Att Lena Holmstran-Krüger i onsdagens sändningar i Sveriges Radio Skaraborg sa att hon inte själv vet varför hon blivit avstängd avfärdar han.

- Hon vet, det är ganska självklart.

- Det jag kan säga är att det inte handlar om något brottsligt och det handlar om detaljer i det interna arbetet på konstmuseet.

- För som skövdebo har jag inget att klaga på konstmuseets verksamhet, säger Douglas Hjalmarsson.