Regionen ska utbilda kroniskt sjuka om sjukdomen

Västra Götalandsregionen ska utbilda vissa patientgrupper att bli mer kunniga om sin sjukdom.
Utbildningarna ska främst inriktas mot de kroniskt sjuka, som till exempel hjärt- och lungpatienter.

Själva utbildningscentrat ska finnas i Göteborg, men ett nätverk av människor ska finnas över hela regionen.

Robert Sinclair, som är medicinsk rådgivare i regionen, säger att de patienter som kan mycket om sin sjukdom blir tryggare. Med hjälp av mer kunskap kan patienten lättare förutse och förstå vad som kan hända i olika situationer.