Ändrade livsstilar minskar cancerfallen

Antalet västsvenskar som får magcancer har minskat med två tredjedelar.
200 män och 100 kvinnor i Västsverige slipper att få diagnosen magcancer under året.
De slutsatserna dras i ny statistik från Onkologiskt centrum i Göteborg.

Anledningen till nedgången är bland annat ändrade matvanor. Att äta färska grönsaker och färskt frukt året runt ger stor skillnad, menar professor Gunnar Steineck i en intervju i Göteborgs-Posten.

Samtidigt ökar antalet fall av hudcancer. Enligt Steineck skulle ändrade levnadsvanor göra stor skillnad även där. Om stark sol undveks i högre utsträckning skulle ungefär 300 Västsvenskar per år undvika att få hudcancer. Det är fler än hälften av fallen.