Utbyggnad av E20 får skjuts framåt

Nu får Västsveriges region- och kommunpolitiker större möjligheter att påverka utbyggnaden av vägar och järnvägar. Idag möter de lokala politikerna nya infrastrukturminister Åsa Torstensson med uppdraget är att göra en prioriteringslista över de närmsta årens satsningar på vägar och järnvägar.

- Regionen ska göra en gemensam plan för hela infrastrukturen och jag tror att E20 kommer att komma med, säger Varas moderate kommunalråd Jan-Erik Wallin.

När regionutvecklingsnämnden nu har ett tydligt mandat att styra över väginvesteringarna inom Västra Götaland, ja då menar Jan-Erik Wallin att E20-utbyggnaden i praktiken är i hamn. För politikerna där är redan ense om prioriteringslistan, först ska man bygga bort flaskhalsarna för den tunga trafiken i Göteborg - och sedan väntar E20.

Fast fortfarande krävs det ju pengar för att kunna bygga vägar. Mycket pengar. Bara E20 kommer kosta cirka 7 miljarder.

- Men vi har en ny regering som ser infrastrukturen som än mer viktig för att få en bra samhällsutveckling så jag är hoppfull, säger Jan-Erik Wallin.

Dock kommer det inte gå i en handvändning att starta byggandet även om E20 skulle få grönt ljus.

- Med projektering, planering och upphandling skulle det ta ungerfär fem år innan man kan börja bygga på allvar.