Föräldrar får hjälp att vara föräldrar

Essungas föräldrar får nu hjälp av kommunen med att sätta gränser för sina barn. Kommunen har startat en samtalsverksamhet dit föräldrar kan vända sig för att få hjälp att vara just föräldrar.

Skolkuratorn Pia Axelsson såg tecken i skolmiljön som tydligt visade att här fanns ett behov av hjälp.

- En del barn och ungdomar i skolan nästan skrek efter gränser, tyckte vi, och man kunde ana att det fanns föräldrar som behövde stöd, säger skolkuratorn Pia Axelsson.

Kommunen gjorde en kartläggning av medborgarnas behov, och man kom fram till att föräldrastöd var något som saknades.

Därför startades en samtalsverksamhet dit den som vill kan vända sig. Anna Bender berättar att hon tillsammans med Helen Glennö och Pia Axelsson regelbundet träffar de familjer som behöver stöttning. Ett knep för att förbättra en familjesituation är att undvika negativ vinkling och istället utgå från det som är positivt.

- Man utgår alltid från föräldrarnas behov. Det de tycker är ett problem blir det som styr samtalet. Det ger föräldrarna makten tillbaka i sina egna familjer, säger Anna Bender.