Dåliga vägar i Essunga

Vägarna är för dåliga i Essunga kommun det tycker Kommunalrådet och kommunchefen som nu vädjar till regionen om bättre vägar till och från kommunen.

I ett brev som är riktat till beslutsfattarna i regionen ber man att tillfartsvägarna till Essunga prioriteras, för näringslivets skull.

- Det vi ligger efter med är kommunikationerna. Vi har inga järnvägar och för dåliga vägar. Det säger i för sig alla, men vi har befog för att säga det. Det säger Bo Cerdier, kommunchef i Essunga. 

Essunga som är centralorten i kommunen ligger vid sidan om allfartsvägarna och tillfartsvägarnas nuvarande tillstånd är en faktor som hotar verkstadsindustrins existens och hotar den lokala arbetsmarknaden.

Kommen vill också att tillgängligheten till pulsådern E20 ska bli mycket bättre.

- Vägen från Nossebro via Fåglum till E 20 borde prioriteras högre. Det finns de som säger att vägen är som spårbunden trafik idag.