Beslut om naturreservat av Myrhulta mosse överklagas

Myrhulta mosse i Töreboda och Karlsborg ska bli naturreservat, det har Länsstyrelsen beslutat. Men nu överklagas beslutet av två privatpersoner och Töreboda kommun. De är båda delägare i en samfällighet som vill kunna bryta torv på området, och de vill att ett antal hektar ska undantas för det från reservatet.

Länsstyrelsen har beslutat att Myrhulta mosse, som ligger i Töreboda och Karlsborgs kommuner nordost om Töreboda ska bli naturreservat, för att bevara den speciella myrmiljö som finns där, med stora öppna våtmarker, sumpskogar och äldre barrskogar.

Men en av konsekvenserna av bildandet är att det bland annat inte längre kommer att vara tillåtet att ta grus eller torv från området, varken i större skala eller till husbehov.

Nu har två privatpersoner, som bor i Gårdsjö och Älgarås överklagat beslutet till regeringen. De är båda delägare i en samfällighet som vill kunna bryta torv på området, och de anser att ett antal hektar ska undantas från reservatet i anslutning till samfälligheten.

Även Töreboda kommun överklagar länsstyrelsens beslut till regeringen, med motiveringen att Länsstyrelsen borde få till en uppgörelse med de berörda markägarna innan naturreservatet inrättas, eftersom det kan bli väldigt dyrt för markägarna att få sin sak prövad i juridiska processer.