Sex med djur bör förbjudas tycker Djurskyddsmyndigheten i Skara

Djurskyddsmyndigheten i Skara föreslår att sex med djur förbjuds i djurskyddslagen. Hur socialt fördömt det än må vara, nämns i dag inte sex med djur som någon brottslig handling i svensk lag.

För två år sedan fick Djurskyddsmyndigheten regeringens uppdrag att kartlägga hur vanligt det här är i Sverige. Kartläggningen visar att det under åren 2000 till 2005 polisanmäldes 115 fall, men inga åtal har väkts.