Gympasalarna kan bli större i skolorna i Lidköping

Gymnastiksalarna vid landsbygdsskolorna i Lidköpings kommun kan komma att bli både bättre och större.
Kommunfullmäktige har sagt ja till en motion från de fyra borgerliga partierna att utreda frågan.

Utredningen ska ge svar på möjligheterna att bygga till eller bygga om dagens gymnastiklokaler.

Den ska visa vilka skolor som kan bli aktuella och vad en om- eller tillbyggnad skulle kunna kosta kommunen.

Senast i maj nästa år ska utredningen vara klar.

Större gymnastiklokaler skulle inte bara gagna skolverksamheten, utan också föreningsverksamheten.
Det skriver kommunstyrelsen i sitt förslag till kommunfullmäktige.