Skövdestudenter undersöker dödshjälp

Två studenter på Högskolan i Skövdes utbildning för IT-sjuksköterskor reser i veckan till Holland för att samla fakta till sitt examensarbete om aktiv dödshjälp.
Studenterna vill undersöka likheter och skillnader i hur sjuksköterskor i Sverige och Holland tänker kring aktiv dödshjälp - som är förbjudet i Sverige men tillåtet i Holland.

Det senaste året har debatten kring aktiv dödshjälp åter blossat upp i Sverige. Christoffer Cardelli från Linköping och Alexander Sjöstrand från Falkenberg studerar till IT-sjuksköterskor på Högskolan i Skövde och ska nu deras sista termin göra ett examensarbete kring aktiv dödshjälp. I veckan åker de till Zwolle i Holland för att samla fakta till sitt arbete.

- Passiv dödshjälp är faktiskt tillåten i Sverige. Det är när läkaren undviker att ge behandling just för att det bara uppehåller livet medan patienten lider. Men i Holland har det varit lite annan syn, berättar Christoffer Cardelli.

Alexander Sjöstrand och Christoffer Cardelli kommer att samla fakta till sitt examensarbete genom ett skriftligt frågeformulär som delas ut till sjuksköterskor i såväl Sverige som Holland. De svar som studenterna får ska sedan sammanställas och jämföras.

Under sina 12 till 15 veckor i Holland ska Alexander Sjöstrand och Christoffer Cardelli inte bara dela ut frågeformulär om hur sjuksköterskorna där tänker om dödshjälp. de ska även se hur sjuksköterskorna arbetar och troligen besöka en klinik där man utför aktiv dödshjälp.

- Man kan aldrig förbereda sig på att se en männsiska dö. Men jag tror att jag är så pass förberedd att jag kommer klara det bra. Sedan får vi se hur tillvägagångssättet kommer fungera i Holland, om vi anser att det ett bra sätt, säger Alexander Sjöstrand.

I Sverige tillåts inte aktiv dödshjälp, och Christoffer Cardelli har svårt att se att det kommer att ändras i framtiden. Alexander Sjöstrand tror däremot att det kommer bli tillåtet så småningom.

- Kanske inte inom fem, tio år. Men någon gång. Det kanske kan dröja 30-40 år innan folk anpassar sig till tanken, säger Alexander Sjöstrand.