Sköterskor i Töreboda kritiseras

Två sjuksköterskor vid socialtjänsten i Töreboda kommun får kritik av Socialstyrelsen.
Detta sedan en patient som fallit i sin lägenhet och hade flera frakturer fick vänta flera timmar på vård.

Det var en undersköterska som hittade patienten och larmade dagsköterskan. Denne hade dock bara 45 minuter kvar på sitt arbetspass och åkte därför inte ut för att se till patienten. Dagsköterskan rapporterade istället till nattsköterskan som inte heller tog situationen på allvar utan väntade två timmar med att åka dit.  

Väl på sjukhus visade det sig att patienten ådragit sig både höft- och axelfrakturer. Några dagar senare dog patienten.  

Socialstyrelsen tycker att sköterskorna brustit i kommunikation och skriver att patienternas säkerhet inte får äventyras på grund av att ett arbetspass snart är slut.
Det är alltså dagsköterskan som får ta den mesta av kritiken. 

Eftersom det vidtagits åtgärder för att något liknande inte ska hända igen, så tycker Socialstyrelsen att det räcker med kritiken, och förutsätter att sköterskorna tagit lärdom av det som hände.