Sveriges kraftigaste bredbandsnät invigt i Västsverige

Igår invigdes Sveriges kraftfullaste bredbandsnät för datatrafik. Bredbandnätet kopplar ihop alla orter i Västra Götaland med fler än 200 innevånare och sammanlagt är det 300 mil av kabel som ingår i nätverket.

Datanätet i Västra Götaland har kostat nästan en milliard och har hög säkerhet, enligt regionens ansvariga.

Driften säkras genom att varje kommunhuvudort har två, ibland tre, ingångar vilket minimerar risken för avbrott.

- Ett sammanhängande höghastighetsnät är viktigt för fortsatt tillväxt i Västra Götaland, sa Kent Johansson, ordförande i regionutvecklingsnämnden i samband med invigningen.