Nervgift kan stoppa barkborren i Mariestad

Stormfälld skog i Mariestad kan komma att sprayas med nervgiftet cypermetrin eftersom den riskerar att drabbas av granbarkborrens härjningar.

- Vi vill i första hand att träden tas om hand, men cypermetrin är ett alternativ, säger Håkan Wirtén på skogsstyrelsen.

Mariestad är ett av de områden i Sverige som drabbades värst av stormen Per. Nu befarar man omfattande granbarkborreangrepp på träden som blåst omkull. Det är därför som det kan bli aktuellt att använda nervgiftet cypermetrin för att ta kål på skadedjuren.  

Tanken är att man samlar ihop ett antal stockar i skogen och sen besprutar man dem med ett doftämne som lockar barkborrarna till platsen. Efter det sätter man in nervgiftet  och barkborrarna dör. Cypermetrin är inte bara farligt för barkborrar, om det till exempel kommer ut i vattendrag så dör även fiskarna.

Enligt Skogsstyrelsen så är det bästa sättet att bekämpa barkoborrar att helt enkelt ta bort de nedblåsta träden. Men Håkan Wirten utesluter inte att även sådana här giftfällor kan bli aktuellt i skogarna kring Mariestad.

Cypermetrin är godkänt av kemikalieinspektionen för användning i skogen. Men metoden är kontroversiell och kantad med risker för djur och natur. 2003 överklagade Svenska naturskyddsföreningen beslutet att godkänna cypermetrin i skogen.