HD prövar skadestånd till trafikskadad Mariestadsbo

Högsta domstolen (HD) kommer att pröva om en trafikskadad Mariestadsbo har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av olyckan.

Mannen är i 50-årsåldern och blev i Göta hovrätt tilldömd skadestånd från sitt försäkringsbolag Länsförsäkringar.

Det är försäkringsbolaget som överklagar domen till HD, och Högsta domstolen har nu beslutat om prövningstillstånd.